Translation needed! Please help me

Hi, I got amazing translation last time and I need help again!

Makrhtch nchofk

Ta ana wllhh
Flil ndiro appel vid
Sba7 taykun koulchi kaydor
Kidayra Mia

Tatkoni msalay
3la mayb3so nit malin dar
Labas 3liha hahiya ra hna

Mznn b3da mansiiin
Mwansiin