Translate to english , thanks ☺️

تفو على المسيحيمات
جواب العروسة على المنتقدين

فبر جيت توضح ليكوم واحد حاجة عوا داد ولد عمتي وكنا كفيفيو بعصياننا من صفر ووقفت معاه وحتى عوا مطلع راجل معايا وبفسية لي كيقولو ليا خايبة مكيهمس اهم حاجة عندي سيا إنه كفيني وكنيفييه وشكرا على تعاليل ديا الكم لي جرحوني بعااف