Translate please from darija to English πŸ™πŸ» it’s important

Please, can anybody help me to translate?
:innocent:
Omkyanch ghi hadi kaynin bazef
Mahboul
Hadik khreztek li 7daya
Kietek fi khreztek
Wachmen makhdemtch
Ana nahbl 3alik
Lah ya3wank 3ala khdmtak ahbibi
Aslan raki
Azzbi
Mati?

A goulha raha dour biya f19ahwa bedelt Iblassa
Ghi ntle3 rassi 19aha tchouf
Khra facebook tab3ina
ya lgens
Ikhir mouioud
Chal rah sa3a

Thank you in advance :face_holding_back_tears: