english translation please

Hi, I need to learn the translation of a conversation in Moroccan to English. It is a little bit long but if you do it I would be so thankful. Thanks so much in advance who replies.

Htaaa nrtaa7 onakol
Rasii matbuukh eliaaa b sdaa3
Waaa ghiiii dakhsii lblanaaat dyaal commentitii lia clashiiitinii tjbad kolshii lyumaaa o bqaaaw mnaa9shiin
Nadt roubaalaaa
Othmaaan o aloo kanuu baghin ghii ijbdooo hadshii bach layt3wdsh itjbad
Saa3aa jabdoo ghii n7aal
Diik khadijaaa l3ruubiaaa
O whd fouziaa man fes
Dabzt maaa fatihaaa
F zan9aaa
Olahdraaa lkhybaaa
Sff anaa khalithom omshiit
Maerftsh shnu traa f lakhaar