Can someone translate this please

Kif tiinaa bkhiir mezyana

Malk ahhupii 3la 7altaak mesardaaloo screen u mesarda n follow n naas bax te3rfoom wax kayhdro m3aya bax tsarda n l3ayaal malak m3andak cheghool hhhhhhhh sir 9olo n hadak li mesaardalo screen imexii ikhera tina u howa

Gha te3lam mara 3eliya mara 3liik baaaz 9alk khaf mn bent f7alk f7aala maxii mn le3yaaal