a friend in need.

yela konete tanabere che wa7ade rane radeye nabe9a naberehe 7ata lemoute ,we yela 5ane rade nesame7ouwe ,leana mousama7a heya le7oube ,we ta wa7ade fe hade le3alame ma ma3efe mene 5atae,we yela 5ane 3awetaneye rade na3erafe beana le5eyana 3anedouwe fe dame ,we rade na9elabe 3elehe ,we nabe9a dema naberehe

If i loved someone, i 'll keep loving him till death, if he betrayed i’ll forgive him, because love is forgiveness, & no one in this world is clean of mistakes, & if he betrayed again i’ll know that betrial is in his blood, & i’ll look for him & i’ll always love him.